خوانسار
Jan 27, 2022 - Thu
Khansar, IR
3°C
ابرهای پارچه پارچه شده
ابرهای پارچه پارچه شده
3 متر بر ثانیه (m/s), جنوب و جنوب غربی
91%
754.56 میلی متر جیوه (mmHg)

پنج شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

معرفی خوانسار

تاریخچه این شهرستان به قبل ازاسلام می رسدوجودآثاری ازآتشکده تیر و معبدی بنام هیکل درکوه تیردرحوالی روستای تیدجان وسنگ قبری به خط پهلوی درقریه قودجان دلیلی براین مدعاست.مدارکی که ازسابقه تاریخی خوانساردردست است تاریخ مهاجرت دسته ای از اقوام یهودبه خوانسار وسر گذشت آنهاست. که به زمان سلطنت کورش می رسد.

آخرین اخبار

اخبار بخشداری

اخبار فرمانداری

میز خدمات الکترونیک

جاذبه های توریستی

Carousel contents not found!

گزارش تصویری