خوانسار
Nov 29, 2022 - Tue
Khansar, IR
6°C
ابرهای پارچه پارچه شده
ابرهای پارچه پارچه شده
1 متر بر ثانیه (m/s), جنوب و جنوب شرقی
46%
766.57 میلی متر جیوه (mmHg)

سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

معرفی خوانسار

تاریخچه این شهرستان به قبل از اسلام می رسد وجود آثاری از آتشکده تیر و معبدی بنام هیکل در کوه تیر در حوالی روستای تیدجان و سنگ قبری به خط پهلوی در قریه قودجان دلیلی بر این مدعاست. مدارکی که از سابقه تاریخی خوانسار در دست است تاریخ مهاجرت دسته ای از اقوام یهود به خوانسار و سر گذشت آنهاست که به زمان سلطنت کورش می رسد.

در بعضی نوشته ها قدمت خوانساربه زمان اسکندر می رسد و معتقدند که اسکندر هنگام رفتن به اصفهان از آنجا گذشته است و یکی از میدانهای جنگ اسکندر و داریوش سوم در منطقه ای بین خوانسار-کهرود و اصفهان بوده است. همچنین گفته می شود در زمان حمله افغانها به ایران اشرف افغان با سپاهی عظیم قصد تصرف این شهر را داشت ولی مردم غیرتمند و جوانان سلحشور این شهر ماه ها در مقابل او مقاومت نمودند و ناچار از محاصره شهر دست کشید.

اخبار معاونین

اخبار بخشداری

اخبار فرمانداری

گالری فیلم و تصاویر

میز خدمت فرمانداری

جاذبه های توریستی

گزارش تصویری

نقشه شهرستان

معرفی شهرستان

تاریخچه این شهرستان به قبل از اسلام می رسد وجود آثاری از آتشکده تیر و معبدی بنام هیکل در کوه تیر در حوالی روستای تیدجان و سنگ قبری به خط پهلوی در قریه قودجان دلیلی بر این مدعاست. مدارکی که از سابقه تاریخی خوانسار در دست است تاریخ مهاجرت دسته ای از اقوام یهود به خوانسار و سر گذشت آنهاست که به زمان سلطنت کورش می رسد.در بعضی نوشته ها قدمت خوانسار به زمان اسکندر میرسد و معتقدند که اسکندر هنگام رفتن به اصفهان از آنجا گذشته است و یکی از میدانهای جنگ اسکندر و داریوش سوم در منطقه ای بین خوانسار-کهرود و اصفهان بوده است.همچنین گفته می شوددرزمان حمله افغانهابه ایران اشرف افغان با سپاهی عظیم قصدتصرف این شهر را داشت ولی مردم غیرتمند و جوانان سلحشور این شهر ماه ها در مقابل او مقاومت نمودند و ناچار از محاصره شهر دست کشید.

این شهرستان در شمال غرب استان اصفهان واقع و از سمت شمال به گلپایگان از سمت شرق به شهرستان تیران و کرون و نجف آباد و از جنوب و غرب به شهرستان فریدن محدود است.