یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۴۴:۱۹
فرمانداری شهرستان خوانسار

دفتر امور اجتماعی

بسمه تعالی

 

فرم ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان های مردم نهاد شامل:

 • راهنمای ثبت سازمان های مردم نهاد
 • فرم ارزیابی گزارش عملکرد اجرایی  و مالی سازمانهای مردم نهاد
 • فرم استعلام پلیس امنیت
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده
 • صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره
 • فرم مشخصات فردی
 • تقاضانامه ثبت مؤسسات غیر تجاری
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسس (عضوپذیر)
 • فهرست مشخصات اعضاء هیئت موسس/ هیئت مدیره سازمان
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین(ساختار هیات امنایی)

 

دستورالعمل و بخشنامه های مربوط به جلسات مرتبط با دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

 • آئین نامه سازمان های مردم نهاد
 • شیوه نامه اجرایی سازمان های مردم نهاد
 • آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ارتباط با برگزاری جلسات کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده
 • مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با حجاب و عفاف
 • قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 • قانون حمایت از حقوق معلولان
 • آئین نامه حقوق کودک و خانواده
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان