دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۳:۱۳
فرمانداری شهرستان خوانسار

روستای تجره