دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۱۲:۵۹
فرمانداری شهرستان خوانسار

روستای سنگ‌سفید