پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۳۵:۰۵
فرمانداری شهرستان خوانسار

روستای سنگ‌سفید