جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
۱۴:۱۱:۴۳

تماس با ما(فرمانداری خوانسار)

آدرس: خیابان امام خمینی – فرمانداری خوانسار

شماره تماس: ۵۷۷۷۲۰۰۷-۰۳۱

شماره پیامکی: ۵۰۰۰۲۰۰۰۳

شماره فکس: ۵۷۷۷۲۰۰۷-۰۳۱

کدپستی: ۱۷۶۱۱-۸۷۹۱۶

آدرس الکترونیکی: info@khansar.gov.ir

تماس با ما(بخشداری مرکزی شهرستان خوانسار)

آدرس: خیابان امام خمینی – فرمانداری خوانسار

شماره تماس: ۵۷۷۷۲۰۰۷- ۰۳۱      بخشدار: داخلی ۱۰۶   دبیرخانه بخشداری: ۵۷۷۷۷۱۳۵

شماره فکس: ۵۷۷۷۷۱۳۵-۰۳۱

کدپستی: ۱۷۶۱۱-۸۷۹۱۶

آدرس الکترونیکی: b-markazi@khansar.gov.ir